Přeskočit navigaci

Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci

Charakteristika

Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci metodicky usměrňuje a koordinuje protidrogovou prevenci v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC). Provádí analytickou činnost zaměřenou na příčiny drogové závislosti, navrhuje systémová opatření k prevenci, navrhuje preventivní programy a tvoří jejich metodiky v ÚSC.

Činnosti

  • Koordinace aktivit v oblasti protidrogové prevence v ÚSC.
  • Metodická, poradenská, konzultační a kontrolní činnost v oblasti protidrogové koordinace v ÚSC.
  • Pořádání seminářů a konferencí k odborným otázkám v oblasti protidrogové politiky v ÚSC, tvorba systému vzdělávání v oblasti protidrogové politiky a její prezentace na veřejnosti.
  • Příprava projektových záměrů a tvorba programů protidrogové prevence v ÚSC na základě zadávaných a průběžně prováděných analýz a jejich vyhodnocování.
  • Samostatné zajišťování sociálněprávního poradenství a sociální práce s občany ÚSC v krizových situacích týkajících se drogové problematiky.
  • Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů pro oblasti protidrogové prevence v ÚSC.
  • Tvorba analýz a koncepcí v oblasti protidrogové prevence v ÚSC včetně jejich koordinace.
  • Zabezpečování úkolů a priorit vlády České republiky v oblasti protidrogové prevence, rozpracovávání úkolů do podmínek ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.