Přeskočit navigaci

Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny

Charakteristika

Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny koordinuje úkoly a priority vlády v problematice národnostních menšin v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC), zejména v oblasti výchovné, vzdělávací a osvětové a tvoří koncepce v této oblasti.

Činnosti

  • Analytická, koncepční a kontrolní činnost oblasti národnostních menšin v ÚSC.
  • Koordinace spolupráce orgánů a úřadů ÚSC s občanskými sdruženími národnostních menšin.
  • Metodická, poradenská a konzultační činnost na úseku problematiky národnostních menšin v oblasti výchovné, kulturní, vzdělávací, publikační a osvětové v ÚSC.
  • Samostatné zajišťování sociálněprávního poradenství a sociální práce s občany v krizových situacích týkajících se národnostních menšin v ÚSC a v souvislosti s integrace cizinců v ÚSC.
  • Sledování politiky Vlády ČR ve vztahu k národnostním menšinám a koordinace její realizace v ÚSC, spolupráce s příslušným orgány.
  • Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů pro oblast národnostních menšin v ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.