Přeskočit navigaci

Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy

Charakteristika

Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy koordinuje a metodicky usměrňuje prevenci kriminality, analyzuje příčiny kriminality a sociálně patologických jevů, navrhuje systémová opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhuje preventivní programy v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC).

Činnosti

  • Analytická, koncepční a kontrolní činnost v oblasti politiky ÚSC ve vztahu k prevenci kriminality.
  • Koordinace aktivit v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů v ÚSC.
  • Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti prevence kriminality v ÚSC.
  • Příprava projektových záměrů a tvorba programů prevence kriminality v ÚSC na základě zadávaných a průběžně prováděných analýz a jejich vyhodnocování.
  • Samostatné zajišťování sociálněprávního poradenství a sociální práce s občany v krizových situacích v ÚSC.
  • Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů pro oblast prevence kriminality v ÚSC.
  • Zabezpečování úkolů a priorit vlády České republiky v oblasti prevence kriminality, rozpracovávání úkolů do podmínek ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.