Přeskočit navigaci

Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy

Charakteristika

Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy koordinuje a metodicky usměrňuje prevenci kriminality, analyzuje příčiny kriminality a sociálně patologických jevů, navrhuje systémová opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhuje preventivní programy v územně samosprávném celku (dále jen ÚSC).

Činnosti

  • Analytická, koncepční a kontrolní činnost v oblasti politiky ÚSC ve vztahu k prevenci kriminality.
  • Koordinace aktivit v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů v ÚSC.
  • Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti prevence kriminality v ÚSC.
  • Příprava projektových záměrů a tvorba programů prevence kriminality v ÚSC na základě zadávaných a průběžně prováděných analýz a jejich vyhodnocování.
  • Samostatné zajišťování sociálněprávního poradenství a sociální práce s občany v krizových situacích v ÚSC.
  • Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů pro oblast prevence kriminality v ÚSC.
  • Zabezpečování úkolů a priorit vlády České republiky v oblasti prevence kriminality, rozpracovávání úkolů do podmínek ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.