Přeskočit navigaci

Vedoucí pošty II

Charakteristika

Vedoucí pošty řídí středně velkou poštu.

Činnosti

  • Bankovní a pojišťovací činnost.
  • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Práce na přepážce, příjem zásilek na poštu a jejich výprava z pošty.
  • Reklamační činnost.
  • Řízení a koordinace činností zaměstnanců na středně velké poště (do 50 zaměstnanců).
  • Výkon pokladní činnosti.
  • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3341 - Vedoucí v oblasti administrativních agend 32 548 36 578
33419 - Vedoucí ostatních úředníků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání