Přeskočit navigaci

Vedoucí v poštovním provozu

Charakteristika

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Činnosti

  • Dohled na dodržování technologických postupů.
  • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
  • Řešení stížností a reklamací.
  • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení na poště nebo v logistickém centru.
  • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3341 - Vedoucí v oblasti administrativních agend 32 548 36 578
33417 - Vedoucí úředníků v logistice 30 391 29 951
33419 - Vedoucí ostatních úředníků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání