Přeskočit navigaci

Referent specialista rovných příležitostí ve školství

Charakteristika

Referent specialista pro oblast rovných příležitostí ve školství komplexně zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy, koncepční, normotvornou, metodickou a analytickou činnost v oblasti rovných příležitostí ve školství.

Činnosti

  • Koordinace a spolupráce s asociacemi, neziskovými organizacemi a pedagogickými iniciativami v oblasti rovných příležitostí ve školství.
  • Monitoring, analýzy a poradenské činnosti v oblasti rovných příležitostí ve školství.
  • Plnění úkolů ministerstva v oblastech rovných příležitostí ve školství, zejména směrem k: národnostnímu vzdělávání, integraci a vzdělávání cizinců a azylantů, migraci, lidským právům, problematice romské populace, rovným příležitostem mužů a žen, programům GENDER a Zdraví 21, multikulturní výchově apod.
  • Posuzování a schvalování organizace vzdělávání a učebních dokumentů ve školách a školských zařízení v oblasti své působnosti.
  • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti rovných příležitostí ve školství.
  • Řešení ekonomické problematiky a dotační politiky v oblasti rovných příležitostí ve školství.
  • Spolupráce na přípravě evaluačních kritérií pro vzdělávání v oblasti působnosti.
  • Spolupráce na tvorbě a implementaci kutikulárních materiálů do školních vzdělávacích programů v oblasti své působnosti.
  • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti rovných příležitostí ve školství.
  • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti rovných příležitostí ve školství.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.