Přeskočit navigaci

Referent specialista prevence sociálně patologických jevů

Charakteristika

Referent specialista pro oblast sociálně patologických jevů dětí a mládeže komplexně zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy, koncepční, metodickou a analytickou činnost v oblasti sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Činnosti

  • Koordinace a spolupráce s okresními metodiky preventivních aktivit.
  • Plnění úkolů ministerstva v oblasti prevence a ochrany dětí a mládeže, zejména prevence jevů kriminality, násilí mezi dětmi, komerčního sexuálního zneužívání dětí a obchodování s lidmi, prevence v nestátních neziskových organizacích dětí a mládeže, prevence ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
  • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti sociálně patologických jevů dětí a mládeže.
  • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti sociálně patologických jevů dětí a mládeže.
  • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.