Přeskočit navigaci

Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu

Charakteristika

Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu vede agendu a zajišťuje dílčí úkoly v oblasti sportu a tělovýchovy v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC).

Činnosti

  • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Koordinace využití sportovišť základních škol a sportovních organizací a jejich přístupnost pro veřejnost v ÚSC.
  • Podílení se, spolu s tělovýchovnými organizacemi, na realizaci programů tělovýchovného charakteru v ÚSC.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Spolupráce při přípravě sportovních akcí v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro činnosti v oblasti investiční výstavby a využití tělovýchovných zařízení v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro činnosti v oblasti investiční výstavby a využití zařízení sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro koncepce rozvoje v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Zajišťování projektů v rámci schváleného programu sportu a tělovýchovy v ÚSC, zajišťování finančního krytí a kontrola jeho využití.
  • Zpracovávání žádostí o finanční podporu v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 26 768 22 949

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.