Přeskočit navigaci

Referent správy sportu a tělovýchovy

Charakteristika

Referent správy sportu a tělovýchovy je povolání, jehož předmětem je vedení agendy a zajišťování dílčích úkolů v oblasti sportu a tělovýchovy v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC).

Činnosti

  • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost v ÚSC.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Spolupráce při přípravě sportovních akcí v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro činnosti v oblasti investiční výstavby a využití zařízení sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro koncepce rozvoje v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
  • Zajišťování projektů v rámci schváleného programu sportu a tělovýchovy v ÚSC, zajišťování finančního krytí a kontrola jeho využití.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.