Přeskočit navigaci

Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání

Charakteristika

Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání vede agendu a zajišťuje dílčí úkoly v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC).

Činnosti

  • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Sledování vývoje počtu žáků a pedagogických pracovníků domů dětí a mládeže v ÚSC.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Spolupráce při přípravě kulturně vzdělávacích akcí v ÚSC.
  • Vedení databáze dětských a mládežnických organizací a sdružení v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro činnosti v oblasti investiční výstavby a využití zařízení pro děti a mládež v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro koncepce rozvoje v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání (v ÚSC).
  • Zajišťování projektů v rámci schváleného programu péče o děti a mládež v ÚSC, zajišťování finančního krytí a provádění kontroly jeho využití.
  • Zpracovávání žádosti o finanční podporu v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 26 768 22 949

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.