Přeskočit navigaci

Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání

Charakteristika

Referent správy pro mládež a zájmové vzdělávání je povolání, jehož předmětem je vedení agendy a zajišťování dílčích úkolů v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC).

Činnosti

  • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Spolupráce při monitoringu, analýzách v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro činnosti v oblasti investiční výstavby a využití zařízení pro děti mládež v ÚSC.
  • Zajišťování podkladů pro koncepci rozvoje v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Zajišťování projektů v rámci schváleného programu péče o děti a mládež v ÚSC, zajišťování finančního krytí a provádění kontroly jeho využití.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.