Přeskočit navigaci

Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu

Charakteristika

Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu odborně zajišťuje rozvoj oblasti sportu a tělovýchovy v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC). Podílí se na zpracování koncepce tohoto rozvoje, vydává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.

Činnosti

 • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost pro oblast sportu a tělovýchovy v ÚSC.
 • Koordinace využití sportovišť základních škol a sportovních organizací a jejich přístupnost pro veřejnost v ÚSC.
 • Podílení se na koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy v ÚSC.
 • Podílení se, spolu s tělovýchovnými organizacemi, na realizaci programů tělovýchovného charakteru v ÚSC.
 • Přidělování finančních prostředků, kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
 • Sledování a koordinace úkolů v oblasti investiční výstavby a využití tělovýchovných zařízení v ÚSC.
 • Sledování mobility mládeže v ÚSC.
 • Sledování rozšiřování sítě cyklistických stezek v ÚSC.
 • Spolupráce při monitoringu, analýzách v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
 • Spolupráce při přípravě náročných sportovních akcí v ÚSC, a to i v mezinárodním měřítku.
 • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.
 • Zjišťování rozvoje v oblasti sportu a tělovýchovy v ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.