Přeskočit navigaci

Manažer sběrných přepravních uzlů

Charakteristika

Manažer sběrných přepravních uzlů řídí činnosti a zaměstnance poštovního logistického centra.

Činnosti

 • Kontrola splnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Plánování úkolů přepravního centra.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem přepravního centra.
 • Řízení, organizace a kontrola činnosti v logistickém centru.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.
 • Vykonávání administrativních a personálních opatření.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Zodpovědnost za časové, personální, materiálně technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Zodpovědnost za dodržování směrnic, pravidel a provozních předpisů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646
13244 - Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb 50 684 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.