Přeskočit navigaci

Odborný referent správy sportu a tělovýchovy

Charakteristika

Odborný referent správy pro tělovýchovu a sport je povolání, jehož předmětem je výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti sportu a tělovýchovy. Provádění dílčích koncepčních, metodických, analytických a dalších prací, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v dílčí oblasti sportu a tělovýchovy.

Činnosti

  • Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti sportu a tělovýchovy.
  • Konzultační, poradenské, metodické a kontrolní činnosti v dílčích oblastech sportu a tělovýchovy.
  • Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí sportu a tělovýchovy včetně rozborové činnosti.
  • Monitoring, analýzy a metodické činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy.
  • Tvorba zásad dotační politiky v dílčí oblasti sportu a tělovýchovy.
  • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti sportu a tělovýchovy, včetně přidělování finančních prostředků, kontroly čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
  • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti sportu a tělovýchovy.
  • Zajišťuje rozvoj v oblasti sportu a tělovýchovy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.