Přeskočit navigaci

Manažer pošty

Charakteristika

Manažer pošty řídí činnosti a zaměstnance velké pošty.

Činnosti

 • Kontrola plnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Odpovědnost za časové, personální, materiálně-technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Operativní rozhodování o dalším pokračování.
 • Plánování úkolů pošty.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem pošty.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.
 • Vrcholové řízení a koordinace činností zaměstnanců na velké poště (nad 50 zaměstnanců).
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646
13244 - Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb 50 684 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání