Přeskočit navigaci

Manažer v poštovním provozu

Charakteristika

Manažer v poštovním provozu řídí oddělení nebo odbor na velké poště nebo v logistickém centru.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
  • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
  • Řešení stížností a reklamací.
  • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
  • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646
13244 - Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb 50 684 00
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21413 - Specialisté v oblasti logistiky 36 589 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání