Přeskočit navigaci

Manažer poštovního provozu

Charakteristika

Manažer poštovního provozu řídí činnosti a zaměstnance oddělení nebo odboru velké pošty nebo logistického centra.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
  • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
  • Motivování a odměňování pracovníků.
  • Plánování úkolů pošty nebo přepravního centra.
  • Řešení častých problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem přepravního centra, a to jak problémů pracovních, tak i problémů osobních a mezilidských.
  • Řešení stížnosti a reklamací.
  • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
  • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.
  • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
  • Zodpovědnost za časové, personální, materiálně technické i finanční zabezpečení úkolů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání