Přeskočit navigaci

Odborný referent pro mládež

Charakteristika

Odborný referent pro mládež zajišťuje výkon státní správy v oblasti volnočasových aktivit mládeže. Zabezpečuje dílčí koncepční, metodické, analytické a další práce, zpracovává odborná stanoviska k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti mládeže.

Činnosti

  • Koordinace péče o děti a mládež v oboru působnosti. Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti mládeže (včetně legislativy EU).
  • Provádění analytické, konzultační a metodické činnosti v oboru své působnosti.
  • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti dětí a mládeže.
  • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti mládeže.
  • Zpracování ekonomické agendy dětí a mládeže při tvorbě a hodnocení čerpání rozpočtu, včetně dílčí části závěrečného účtu.
  • Zpracování návrhu rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže, včetně zdravotně handicapovaných.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání