Přeskočit navigaci

Odborný referent správy mládeže a zájmového vzdělávání

Charakteristika

Odborný referent správy pro mládež je povolání, jehož předmětem je výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Provádění dílčích koncepčních, metodických, analytických a dalších prací, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání.

Činnosti

  • Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání (včetně legislativy Evropské unie).
  • Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí zájmového vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.
  • Metodická podpora mezinárodní spolupráce v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
  • Monitoring, analýzy, konzultační a metodické činnosti v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
  • Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání, včetně přidělování finančních prostředků, kontroly čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
  • Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.