Přeskočit navigaci

Referent specialista pro oblast sportu

Charakteristika

Referent specialista pro oblast sportu komplexně zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti sportu. V této oblasti provádí zejména koncepční, metodickou nebo analytickou činnost, posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze státního rozpočtu v oblasti sportu.

Činnosti

 • Akreditace vzdělávacích zařízení v oblasti sportu.
 • Koordinace a metodická pomoc územním orgánům státní správy a samosprávy v oblasti sportu v regionech a obcích.
 • Koordinace mezinárodní spolupráce.
 • Koordinační a metodické řízení Vysokoškolského sportovního centra, rezortních sportovních center, Antidopingového výboru.
 • Monitoring a kontrola dotací, kontrola vyúčtování nestátních neziskových organizací.
 • Posuzování a analýza možnosti využívání investičních a neinvestičních prostředků v oblasti sportu.
 • Provádění konzultační, poradenské a kontrolní činnosti v ucelené oblasti sportu např. sportovní reprezentace, výchova sportovních talentů.
 • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti sportu.
 • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti sportu.
 • Stanovování postupů, zásad a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu.
 • Zajišťování rozvoje v oblasti sportu.
 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti sportu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.