Přeskočit navigaci

Referent specialista správy oblasti sportu a tělovýchovy

Charakteristika

Referent specialista správy pro sport a tělovýchovu je povolání, jehož předmětem je komplexní výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti sportu a tělovýchovy. V této oblasti provádí zejména koncepční, metodickou nebo analytickou činnost, posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze státního rozpočtu pro oblast sportu a tělovýchovy.

Činnosti

 • Koordinace ekonomické agendy sportu a tělovýchovy při tvorbě a hodnocení čerpání rozpočtu, včetně dílčí části závěrečného účtu.
 • Koordinace mezinárodní spolupráce v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Koordinační činnost v oblasti sportovní reprezentace, péče o sportovní talenty, sportu pro všechny.
 • Metodická pomoc územním orgánům státní správy a samosprávy v oblasti sportu.
 • Posuzování a analýza možností využívání investičních a neinvestičních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Provádění konzultační, poradenské a kontrolní činnosti v ucelené oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti sportu a tělovýchovy (včetně legislativy Evropské unie v oblasti sportu a tělovýchovy).
 • Řešení problematiky sportovní reprezentace zdravotně postižených sportovců.
 • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti sportu a tělovýchovy, včetně zpracování metodiky hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu nebo monitoringu v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Zajišťování rozvoje v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti sportu a tělovýchovy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.