Přeskočit navigaci

Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání

Charakteristika

Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání koordinuje rozvoj v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v územním samosprávném celku (dále jen ÚSC), posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů EU pro oblast mládeže a zájmového vzdělávání, zajišťuje metodickou, analytickou nebo koncepční činnost v této oblasti.

Činnosti

  • Koncepce rozvoje v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Konzultační, poradenská a kontrolní činnost v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Posuzování a analýza možnosti využívání prostředků (ze strukturálních fondů a z programů EU) pro oblast mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.
  • Stanovování postupů, zásad a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů pro oblast mládeže a zájmového vzdělávání v ÚSC.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.