Přeskočit navigaci

Hutní technik operátor

Charakteristika

Hutní technik operátor řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Činnosti

 • Běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.
 • Dávkování vsázky do pece.
 • Kompletace jednotlivých komponentů vsázky.
 • Kontrola údajů na řídících panelech ve velínech a provádění základních korekcí chodu technologického zařízení.
 • Obsluha a řízení provozu technologických zařízení v hutních, kovárenských a energetických procesech výroby.
 • Obsluha ohřívacích pecí lisů, sledování ohřevu materiálu na předepsanou teplotu.
 • Obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů technologického zařízení.
 • Průběžná kontrola výrobního procesu, určování příčin vad a neshodných výrobků a realizace stanovených opatření pro jejich odstranění.
 • Příprava a zpracovávání surovin pro výrobu neželezných kovů.
 • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu.
 • Regulace rychlosti odlévání ocelí dle jakostních tříd.
 • Řízení chodu vysoké pece při výrobě surového železa.
 • Řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích.
 • Řízení procesu kontinuálního válcování materiálů.
 • Řízení při spékání aglomerační vsázky.
 • Řízení přísunu tekuté i pevné vsázky, rud, přísad a ostatních surovin.
 • Řízení složitějších technologických procesů při výrobě oceli z řídicího panelu, výroba speciálních ocelí a slitin.
 • Řízení spékání vylisovaných wolframových, molybdenových nebo tantalových tyčí v elektrických pecích s vodíkovou atmosférou.
 • Řízení strojního zařízení ve výrobě a zpracovávání produktů koksovny.
 • Řízení technologického procesu slinování, dohutňování a povlakování výrobků ze slinutých karbidů za vysokých tlaků, popř. v inertní atmosféře.
 • Řízení tepelného režimu vysoké pece.
 • Seřizování tažných zařízení.
 • Sestavování vysokopecní vsázky.
 • Sledování a koordinace průběhu výroby nebo provozu.
 • Tavení železných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundárních metalurgie.
 • Tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení.
 • Válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích.
 • Vedení příslušné dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání