Přeskočit navigaci

Referent specialista pro oblast mládeže

Charakteristika

Referent specialista pro oblast mládež komplexně zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti dětí a mládeže. V této oblasti provádí zejména koncepční, metodickou nebo analytickou činnost, posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze státního rozpočtu v oblasti dětí a mládeže.

Činnosti

  • Koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje oblasti správy dětí a mládeže.
  • Monitoring, kontrolní činnost na letních táborech.
  • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené oblasti děti a mládeže – např.: problematika dětí a mládeže na úrovni krajů, problematika Fondu dětí a mládeže, problematika romské populace, multikulturní výchova.
  • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti dětí a mládeže.
  • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti dětí a mládeže.
  • Stanovování postupů, zásad a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
  • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti dětí a mládeže.
  • Zajišťování problematiky ESF v oblasti své působnosti.
  • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti dětí a mládeže.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.