Přeskočit navigaci

Referent specialista správy oblasti mládeže a zájmového vzdělávání

Charakteristika

Referent specialista správy oblasti mládeže a zájmového vzdělávání je povolání, jehož předmětem je komplexní výkon státní správy nebo samosprávy v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání. V této oblasti provádí zejména koncepční, metodickou nebo analytickou činnost, posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze státního rozpočtu, ze strukturálních fondů a z programů EU pro oblast mládeže.

Činnosti

 • Koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje správy mládeže.
 • Koordinace ekonomické agendy dětí a mládeže při tvorbě a hodnocení čerpání rozpočtu, včetně dílčí části závěrečného účtu.
 • Posuzování a analýza možnosti využívání prostředků (ze strukturálních fondů a z programů EU) pro oblast dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
 • Příprava právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání (včetně legislativy Evropské unie v oblasti dětí a mládeže).
 • Spolupráce při vyřizování stížností v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
 • Stanovování postupů, zásad a metodiky pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů a spolupráce při vytváření metodiky plánování a provádění kontrol hospodaření se státními dotacemi u příjemců státní dotace.
 • Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.
 • Zajišťování problematiky ESF v oblasti své působnosti.
 • Zajišťování rozvoje v oblasti volného času dětí a mládeže.
 • Zpracování koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v oblasti dětí a mládeže nebo zájmového vzdělávání.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.