Přeskočit navigaci

Pracovník výroby majonéz a omáček

Charakteristika

Pracovník výroby majonéz a omáček zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a vyrábí z nich průmyslovým způsobem majonézy a studené omáčky.

Činnosti

  • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení majonéz a omáček.
  • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin.
  • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu majonéz a omáček.
  • Uchovávání, balení a expedice majonéz a omáček.
  • Vedení provozní evidence při výrobě majonéz a omáček.
  • Výroba omáček a majonéz.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 570 00
75139 - Ostatní výrobci mléčných produktů 00 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 24 045 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.