Přeskočit navigaci

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna

Charakteristika

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna obsluhuje strojní zařízení na výrobu skleněného vlákna a výrobků z něho.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení pro výrobu a zpracování skleněných vláken a provádění jednoduchých oprav.
  • Družení skleněného vlákna do skelných pramenů.
  • Objemování skleněných vláken.
  • Obsluha rozvlákňovacích strojů na výrobu silikátových vláken.
  • Příprava a zpracovávání skleněného vlákna a jeho modifikací do tkanin a obdobných výrobků.
  • Sekání skleněného vlákna.
  • Tažení skleněného vlákna z platinových pecí za používání různých druhů lubrikací a navíjení.
  • Tkaní skleněného vlákna do textilních nití.
  • Výroba rohoží ze skleněných vláken a kontrola kvality rohoží a hmotnosti návinu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8181 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin 26 276 00
81811 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla 27 385 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.