Přeskočit navigaci

Výrobce skleněných vánočních ozdob

Charakteristika

Výrobce skleněných vánočních ozdob vyrábí skleněné vánoční ozdoby.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Dekorování vánočních ozdob různými technikami, včetně stanovení pracovních postupů pro jednotlivé dekorační techniky.
  • Foukání vánočních ozdob.
  • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7315 - Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob 18 317 00
73155 - Výrobci skleněných ozdob 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.