Přeskočit navigaci

Elektromechanik v dole

Charakteristika

Elektromechanik v dole je kvalifikovaný pracovník, který řídí a organizuje práce ve svěřeném pracovním úseku při zajišťování montáže nebo provozu elektrických zařízení v dole.

Činnosti

  • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
  • Řízení ucelených elektrotechnických provozních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky.
  • Vedení prvotní personální agendy, hodnocení pracovní výkonnosti a zpracování podkladů pro odměňování pracovníků.
  • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
  • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
  • Zajišťování pracovní a technologické kázně podřízených pracovníků, dělby práce a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě, sortimentu a času.
  • Zajišťování pravidelného a řádného provádění údržby, kontrol a revizí strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 32 945 26 198
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 307 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání