Přeskočit navigaci

Elektromechanik v dole

Charakteristika

Elektromechanik v dole řídí a organizuje práce ve svěřeném pracovním úseku při zajišťování montáže nebo provozu elektrických zařízení v dole.

Činnosti

 • Kontrola plnění úkolů.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Ověřování odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Řízení elektrotechnických provozních úseků v dole.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Vedení prvotní personální agendy, hodnocení pracovní výkonnosti a zpracování podkladů pro odměňování pracovníků.
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Zajišťování pracovní a technologické kázně podřízených pracovníků.
 • Zajišťování údržby a kontrol strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání