Přeskočit navigaci

Hlavní mechanik báňské záchranné služby

Charakteristika

Hlavní mechanik báňské záchranné služby zajišťuje a koordinuje činnosti při údržbě a opravách záchranářských přístrojů a techniky.

Činnosti

  • Koordinace oprav, údržby a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
  • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a bánské záchranářské techniky.
  • Účast při zásazích.
  • Vedení příslušných záznamů a technické dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.