Přeskočit navigaci

Vedoucí závodní báňské stanice

Charakteristika

Vedoucí závodní báňské stanice řídí a koordinuje činnost závodní báňské stanice v rozsahu určeném služebním řádem.

Činnosti

  • Provádění kontroly zařízení havarijní prevence.
  • Účast na vypracovávání a kontrole havarijních plánů.
  • Účast při zásazích.
  • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
  • Zajišťování pohotovosti báňských záchranářů a zásahových prostředků v rozsahu určeném služebním řádem.
  • Zajišťování školení a cvičení báňských záchranářů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 39 401 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.