Přeskočit navigaci

Dispečer důlní výroby

Charakteristika

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

  • Dispečerské řízení.
  • Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet.
  • Organizování likvidace havárií podle pokynů inspekční služby, vedoucího likvidace havárie.
  • Sledování a vyhodnocování průběhu výroby a dopravy, odstraňování disproporcí a poruch operativními zásahy a dispečerskými příkazy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, mimořádných událostí a vzniku havárií.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31177 - Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech 40 347 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání