Přeskočit navigaci

Ošetřovatel koní

Charakteristika

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Činnosti

 • Čištění koní, uždění, sedlání, péče o koně před a po práci.
 • Ošetřování koní, hygiena.
 • Péče o kopyta.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, denní kontrola zdraví, základní nemoci a vady koní.
 • Pomoc při korekturách a podkování koní.
 • Pomoc při veterinárním ošetření.
 • Pomoc při zapouštění klisen a připouštění hřebců.
 • Práce s koněm ze země.
 • Příprava koní pro transport, nakládání, přeprava koní.
 • Příprava, dávkování krmiva podle pokynů, krmení, napájení, pasení.
 • Stříhání koní, mytí, dekování, bandážování.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržby výběhů a ohrad.
 • Zooveterinární opatření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní 21 329 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání