Přeskočit navigaci

Závodní

Charakteristika

Závodní je kvalifikovaný pracovník, který odpovídá za odborné a za bezpečné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem při těch činnostech, kde není ustanoven závodní dolu nebo závodní lomu.

Činnosti

  • Kontrolní činnost.
  • Odborné a za bezpečné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem .
  • Projednávání prováděné hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem se státní báňskou správou.
  • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
  • Stanovování zásad pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 39 401 00
31211 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby 41 000 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání