Přeskočit navigaci

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Charakteristika

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov provádí montáž a opravy různých druhů izolací za účelem zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, zlepšování akustických vlastností vnitřních prostorů staveb a snížení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí.

Činnosti

 • Eliminování působení strukturálního hluku prováděním předepsaných akustických úprav.
 • Montáž a opravy izolací vodorovných i svislých stavebních konstrukcí za účelem zvýšení jejich neprůzvučnosti.
 • Montáž izolací kolem rozvodů (zejména potrubních) okolo potrubí pro zamezení přímého kontaktu potrubí s pevnou stavební konstrukcí.
 • Montáž izolací potrubí, ohybů a těles.
 • Montáž izolátorů chvění strojního zařízení.
 • Montáž materiálů a dílů s vhodným koeficientem pohltivosti na vnitřní povrchy svislých i vodorovných stavebních konstrukcí (na stěny a stropy) za účelem zlepšení akustických vlastností interiérů - prostorová akustika.
 • Montáž pružného uložení strojů a zařízení.
 • Používání různých izolačních materiálů, které snižují přenos hluku a vibrací z potrubí, ohybů a těles do stavebních konstrukcí.
 • Příprava materiálů, nástrojů a pomůcek pro provádění protihlukových a antivibračních izolací.
 • Zamezení přenosu vibrací ze strojů a zařízení do stavebních konstrukcí.
 • Zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí prováděním projektem navržených izolací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71240 - Izolatéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.