Přeskočit navigaci

Technik řízení údržby velkostroje

Charakteristika

Technik řízení údržby velkostroje řídí odborné činnosti v oblasti strojní údržby velkostroje.

Činnosti

  • Ověření splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
  • Prohlídka a zpracování záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
  • Řízení prací spojených se strojní údržbou velkostroje.
  • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21466 - Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.