Přeskočit navigaci

Hydrogeolog

Charakteristika

Hydrogeolog zkoumá hydrogeologické poměry zájmového území a složení zemské kůry na základě hydrogeologických průzkumů.

Činnosti

 • Hodnocení vlivu staveb na podzemní a povrchové vody.
 • Hydrogeologické mapování.
 • Kontrola dodržování projektovaného postupu zpracování dat.
 • Posudková a konzultační činnost v oboru.
 • Provádění a zajišťování zpracování hydrogeologických dat.
 • Provádění interpretací hydrogeologických poměrů.
 • Předkládání návrhů bezpečnostních opatření pro práce v blízkosti nebezpečných a zvodnělých horizontů, ochranné celíky v okolí zdrojů vod.
 • Příprava studií a projektů na zpracování hydrogeologických dat.
 • Stanovení opatření k ochraně podzemních vod (návrh ochranných pásem vodních zdrojů).
 • Stanovení využitelných vydatností vodních zdrojů.
 • Vedení příslušné písemné a mapové dokumentace.
 • Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
 • Zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů, pro stavební účely pro skládky odpadů.
 • Zhodnocení vydatnosti a kvality vodních zdrojů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21142 - Geologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání