Přeskočit navigaci

Montér izolací proti chemickým vlivům

Charakteristika

Montér izolací proti chemickým vlivům (CHIZ) provádí ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů, některým z předepsaných technologických postupů.

Činnosti

  • Kontrola a předávání izolačních prací.
  • Opravy a sanace různých typů CHIZ vč. správného napojení izolačních vrstev.
  • Provádění dlažeb, obkladů a vyzdívek z chemicky odolných materiálů (keramika, čedič, grafit) do chemicky odolných tmelů (epoxidových, polyesterových, vinylesterových, fenolických, furanových atd.).
  • Provádění izolace chemicky odolnými stěrkovými materiály.
  • Provádění izolace z foliových materiálů – syntetické kaučuky, polyizobutylen, příp. měkčený PVC.
  • Provádění izolace z chemicky odolného laminátu v předepsané skladbě vrstev.
  • Provádění litých bezespárých podlah technických i dekorativních z různých druhů chemicky odolných pojiv (epoxidy, polyuretany, vinylestery, metylmetakryláty atd.).
  • Příprava betonových nebo kovových podkladů pod CHIZ frézováním, tryskáním, broušením.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71240 - Izolatéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.