Přeskočit navigaci

Podlahář laminátových podlah

Charakteristika

Podlahář laminátových podlah připravuje podklad, klade, přiřezává a lištuje laminátové podlahy.

Činnosti

  • Kladení laminátových podlah, případně opravy (výměna lamely).
  • Obsluha a údržba strojů a zařízení.
  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Provádění konečných úprav laminátových podlah a jejich zakončení (lištování).
  • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním, frézováním, sešitím, zbavením prachu a nesoudržných vrstev).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71221 - Podlaháři (kromě parketářů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání