Přeskočit navigaci

Podlahář průmyslových podlah

Charakteristika

Podlahář průmyslových podlah upravuje podklad podlah, pracuje s materiály a technologiemi, včetně obsluhy mechanizačních prostředků pro finální nášlapnou vrstvu skladby podlahy ve všech návazných prací spojených s přípravou podkladu a konečnými úpravami povrchu.

Činnosti

  • Obsluha mechanizačních prostředků na provádění a ošetřování průmyslových podlah.
  • Opravy všech druhů průmyslových podlah včetně návazných detailů.
  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Provádění konečných povrchových úprav průmyslových podlah (vsypy, válečkování, stěrkování, hlazení apod.).
  • Provádění průmyslových podlah s různou povrchovou úpravou.
  • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, frézováním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71221 - Podlaháři (kromě parketářů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání