Přeskočit navigaci

Podlahář průmyslových podlah

Charakteristika

Podlahář průmyslových podlah upravuje podklad podlah, pracuje s materiály a technologiemi, včetně obsluhy mechanizačních prostředků pro finální nášlapnou vrstvu skladby podlahy ve všech návazných prací spojených s přípravou podkladu a konečnými úpravami povrchu.

Činnosti

  • Obsluha mechanizačních prostředků na provádění a ošetřování průmyslových podlah.
  • Opravy všech druhů průmyslových podlah včetně návazných detailů.
  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Provádění konečných povrchových úprav průmyslových podlah (vsypy, válečkování, stěrkování, hlazení apod.).
  • Provádění průmyslových podlah s různou povrchovou úpravou.
  • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, frézováním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71221 - Podlaháři (kromě parketářů) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání