Přeskočit navigaci

Chovatel koní

Charakteristika

Chovatel koní pečuje o koně všech kategorií, dle zásad welfare pečuje o jejich správný vývoj a zajišťuje všechny činnosti spojené s jejich chovem.

Činnosti

 • Chov všech plemen a kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o kopyta.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Přeprava koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Vedení chovatelské evidence.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Vyhodnocení působení otců a matek v chovu, připařovací plán.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní 21 329 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání