Přeskočit navigaci

Podlahář dřevěných podlah

Charakteristika

Podlahář dřevěných podlah připravuje podklad, klade, lepí, přiřezává a povrchově upravuje různé druhy dřevěných podlah.

Činnosti

  • Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.
  • Kladení dřevěných podlah (z vlysů, parket, lamel, palubek) v různých vzorech a kombinacích na podlahách s různou členitostí.
  • Nakládání s odpady.
  • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.
  • Organizace a příprava pracoviště.
  • Provedení konečných úprav dřevěných podlah (lištování, soklování, pastování, lakování,olejování, apod.).
  • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.).
  • Vyspravení, tmelení a přebrušování starých vlysových nebo parketových podlah včetně provedení povrchové úpravy.
  • Zhotovení podlahové izolační vrstvy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání