Přeskočit navigaci

Výrobce forem

Charakteristika

Výrobce forem vyrábí dělené sklářské formy ze dřeva nebo pecolu, sklářské formy pro foukání napevno a vyrábí kovové formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem.

Činnosti

  • Čištění a konzervování sklářských forem.
  • Vybroušení a vyleštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem.
  • Výroba sklářských forem.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání