Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě

Charakteristika

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve výrobě skla a bižuterie.

Činnosti

  • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
  • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.
  • Provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací ve výrobě skla, skleněných výrobků a bižuterie.
  • Provádění nejjednodušších operací ve sklářské a bižuterní výrobě.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.