Přeskočit navigaci

Montér hydroizolací

Charakteristika

Montér hydroizolací montuje a opravuje různé druhy izolací proti vlhku.

Činnosti

 • Dělení kontaktní plochy mezi fóliovým systémem a nosnou konstrukcí na sektory pro pasivní kontrolní systém.
 • Dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Dilatování izolačních soustav ze všech druhů materiálů v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Kontrola a předávání hydroizolačních prací.
 • Montáž hydroizolací mimořádně namáhaných konstrukcí tlakovou nebo agresivní vodou, jako staveb se základovou spárou hluboko pod hladinou spodní vody (metra, přehrad, elektráren apod.).
 • Montáž hydroizolací zdvojeným fóliovým systémem pro aktivní kontrolní systém.
 • Montáž hydroizolačních přepážek.
 • Montáž ochrany staveb izolací proti spodní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě a radonu, různými druhy materiálů.
 • Montáž zpětných a obrácených spojů.
 • Ochrana, údržba a předávání provedených izolací střech, balkonů a teras.
 • Opracování proniků izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Podklady a ochrana hydroizolačních povlaků z různých materiálů na horizontálních, šikmých a svislých plochách.
 • Provedení izolací střech, balkonů a teras proti srážkové vodě lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, stěrkami, nástřiky, živičnými, pryžovými nebo umělohmotnými izolačními pásy a izolačními deskami.
 • Vkládání různých tepelně izolačních materiálů včetně parotěsných zábran do hydroizolačních souvrství střech, balkonů a teras s vytvářením ventilačních systémů, krytých hydroizolací, nebo v systému obrácených střech.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání