Přeskočit navigaci

Obsluha železniční osobní dopravy

Charakteristika

Obsluha železniční osobní dopravy vykonává nebo řídí práce související s přepravou osob a zavazadel vlakem.

Činnosti

 • Dávání návěstí.
 • Doprovod vlaků osobní přepravy.
 • Kontrola jízdních dokladů.
 • Kontrola zařízení a vybavení vozů.
 • Obsluha výhybek a výměnových zámků.
 • Odbavování cestujících a zavazadel ve vlaku.
 • Provádění jednoduchého posunu s vozidly pro přepravu osob.
 • Řízení nakládky a překládky zavazadel.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výprava vlaku z určených stanic a zastávek.
 • Zajišťování pořádku, bezpečnosti a pohodlí cestujících.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.