Přeskočit navigaci

Mechanik plynových zařízení

Charakteristika

Mechanik plynových zařízení montuje a opravuje plynová zařízení v celém rozsahu průmyslových plynovodů, přepravy, distribuce i spotřeby plynu.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Dodržování zásad BOZP a PO.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáž, demontáž, opravy a údržba plynových armatur a zařízení.
 • Montáž, demontáž, opravy a údržba venkovních a vnitřních rozvodů plynu.
 • Nakládání s materiály a odpady.
 • Naplnění, odvzdušnění a uvádění plynovodu do provozu.
 • Provádění zkoušek těsnosti, kontrol a identifikace míst úniku plynu.
 • Příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces.
 • Příprava pro tlakové a funkční zkoušky.
 • Ruční a strojní obrábění a zpracování materiálů pro jednotlivé druhy instalací.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Uložení, uchycení a zhotovení prostupů pro plynová rozvodná potrubí.
 • Zhotovení izolací na plynových přípojkách.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 481 20 899
71262 - Instalatéři plynovodů 27 932 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání