Přeskočit navigaci

Chovatel koní, jezdec a kočí

Charakteristika

Chovatel a jezdec koní chová a pracuje se všemi plemeny a kategoriemi koní a koňovitých, zajišťuje chov a výcvik koně pro jeho další užití (např. výcvik koní pod sedlem nebo k potažní práci).

Činnosti

 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Pastvy, ustájení, výcvik, odchov a další využití jednotlivých kategorií koní.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Práce s koněm ze země.
 • Přeprava koní.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje, výstroje koně, postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Vedení chovatelské evidence.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání