Přeskočit navigaci

Podkovář specialista

Charakteristika

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Činnosti

 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ortopedická úprava a ošetření nebo ortopedické podkování nepravidelných, deformovaných a nemocných kopyt.
 • Poradenská činnost a zaučování podkovářských tovaryšů.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Vedení základní evidence úkonů.
 • Zajištění fixace zvířete.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7221 - Kováři 27 393 00
72210 - Kováři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání