Přeskočit navigaci

Podkovář specialista

Charakteristika

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Činnosti

 • Aplikace základních vyšetřovacích a diagnostických metod.
 • Klasifikace nemocných kopyt.
 • Klasifikace, úprava, ošetření a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ortopedická úprava a ošetření nebo ortopedické podkování nepravidelných, deformovaných a nemocných kopyt.
 • Poradenská činnost a zaučování podkovářských tovaryšů.
 • Používání podložek a polstrů z umělých hmot a plastů.
 • Svařování elektrickým obloukem.
 • Úprava a ošetření bosých kopyt.
 • Úprava a ošetření kopýtek hříbat všech plemen.
 • Úprava, ošetření a korektura kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Úprava, ošetření a podkování pravidelných kopyt.
 • Vedení základní evidence úkonů.
 • Zajištění fixace zvířete.
 • Zhotovování a úprava podkov z různých druhů materiálů včetně ortopedických opatření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7221 - Kováři 27 393 00
72210 - Kováři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání