Přeskočit navigaci

Technik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

Charakteristika

Technik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov je schopný provádět montáže, opravy a revize koncových zařízení v oblasti technického zařízení budov podle rozsahu získaných oprávnění.

Činnosti

  • Čtení technických podkladů.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Montáž a demontáž koncových zařízení v oblasti technického zařízení budov.
  • Montáž a demontáž rozvodů vnitřních instalací v oblasti technického zařízení budov včetně jejich zkoušení a oprav.
  • Montáž, demontáž, opravy a komplexní zkoušení vnitřních rozvodů (např. vodovodních soustav, vytápěcích soustav, plynovodních soustav, vzduchotechnických soustav, kanalizačních soustav a elektroinstalace).
  • Revize zařízení vzduchotechniky, vnitřních rozvodů plynu, elektroinstalace, vytápěcích systémů, vodovodních a kanalizačních rozvodů.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Zpracovávání provozních řádů a návodu k obsluze technických zařízení budov podle získaných oprávnění
  • Zpracovávání revizních a technických zpráv.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 25 635 27 521
31126 - Stavební technici provozní 27 211 27 351

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.